MV “Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017”: Liên quân các lớp 12/2-12/4-12/6-12/8-12/10

Lượt xem:

Đọc bài viết

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớ…

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớp 12/2-12/4-12/6-12/8-12/10

Người đăng: Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017 vào Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017