MV “Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017”: Liên quân các lớp 12/1-12/3-12/5-12/7-12/9-12/11

Lượt xem:

Đọc bài viết

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớ…

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớp 12/1-12/3-12/5-12/7-12/9-12/11

Người đăng: Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017 vào Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017