MV “Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017”: Liên quân các lớp 10/2-10/4-10/6-10/8-10/10

Lượt xem:

Đọc bài viết

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớ…

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017": Liên quân các lớp 10/2-10/4-10/6-10/8-10/10

Người đăng: Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017 vào Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017