Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
174/TB-THPTTK 05/10/2022 Thông báo, Thông báo Về việc mua sắm hàng hóa