TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS

         Thực hiện theo công văn số 3901/ SGDĐT – CTHSSV của Sở GD & ĐT về việc tổ chức truyền thông phòng chống ma túy và HIV/ AIDS, nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận biết rõ hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện; tác hại của HIV/AIDS, ngày 29/11 vừa qua tổ Sinh học đã tổ chức ngoại khóa cho học sinh  toàn trường trong giờ chào cờ đầu tuần bằng hình thức thi đua giữa các lớp. Cuộc thi đã khuyến khích các em tìm hiểu về tác hại của ma túy, HIV/AIDS và cũng đã cung cấp thêm cho các em nhiều kiến thức mới và bổ ích về vấn đề này.