ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 – MÔN ĐỊA LÝ 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 – MÔN ĐỊA LÝ 10

Lượt xem:

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 – MÔN GDCD LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 – MÔN GDCD LỚP 11

Lượt xem:

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA 12

Lượt xem:

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN GDKTPL 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN GDKTPL 10

Lượt xem:

...
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “đưa nội dung Pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013– 2014”; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2022-2023 của trường THPT Thanh Khê, tổ Sử – Địa –... ...
Trang 1 / 712345 » ...Cuối »