• Đinh Thị Ngọc Lan
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0987683777
 • dinhngoclan25@gmail.com
Phạm Giang Hồ
 • Phạm Giang Hồ
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0905652436
 • Giangho155@gmail.com
Trần Thị Thúy Hồng
 • Trần Thị Thúy Hồng
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0906989677
 • thuyhong677@gmail.com
Lê Văn Huỳnh
 • Lê Văn Huỳnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ
 • 0975581123
 • levanhuynhdl@gmail.com
Võ Văn Khánh
 • Võ Văn Khánh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ
 • 0906555229
 • khanhvovan766@gmail.com