• Nguyễn Thị Minh Khai
  • Ban Thanh Tra Nhân Dân
  • Uỷ viên
  • 0906488717
  • minhkhai7777@gmail.com
  • Phạm Thanh Dung
  • Ban Thanh Tra Nhân Dân
  • Trưởng Ban
  • 0905665283
  • dunggiahan@gmail.com