Ủng hộ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Ủng hộ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Lượt xem:

Nhận được tin mẹ của học sinh Bùi Huỳnh Dương Long lớp 11/11 qua đời, cùng với hoàn cảnh rất khó khăn (Ba mất năm 2018, gia đình chỉ còn 3 anh em, Long là còn đầu, sau là 2 em trong đó 1 em học lớp 8, 1 em học lớp 5). Nhằm động viên em về mặt vật chất cũng như tinh thần, sáng ngày 14.5.2020 đại... ...