Ủng hộ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhận được tin mẹ của học sinh Bùi Huỳnh Dương Long lớp 11/11 qua đời, cùng với hoàn cảnh rất khó khăn (Ba mất năm 2018, gia đình chỉ còn 3 anh em, Long là còn đầu, sau là 2 em trong đó 1 em học lớp 8, 1 em học lớp 5).
Nhằm động viên em về mặt vật chất cũng như tinh thần, sáng ngày 14.5.2020 đại diện BGH nhà trường, đoàn trường, GVCN lớp 11.11, ban cán sự lớp 11.11 đã đến thăm, động viên em Long và trao số tiền 5000.000đ (năm triệu đồng) để giúp đỡ em vượt khó khăn và mất mát lớn này