Sinh hoạt dưới cờ nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trường THPT Thanh Khê với các vật liệu nhựa , bao ni lông, ống hút, …đã qua sử dụng đã thiết kế những trang phục với ý tưởng bảo vệ môi trường