ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC KHAI MẠC LỚP “HỌC LÀM NGƯỜI CÓ ÍCH” NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2018-2019, Đoàn trường THPT Thanh Khê đã tổ chức khai mạc lớp “học làm người có ích” khóa VII. Đây là mô hình nhằm mục đích giáo dục, rèn luyện cho những em học sinh chưa ngoan, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường; Đồng thời trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các em học sinh, giúp các em hình thành nhân cách, quan điểm sống tích cực, tạo những thói quen có ích. Lớp học năm nay có 21 học viên tham gia.