An toàn giao thông

An toàn giao thông

Lượt xem:

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông nơi công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các trục đường chính của thành phố vào giờ cao điểm ...