27/7 NGÀY THẾ HỆ TRẺ NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC NHỮNG TƯỢNG ĐÀI BẤT DIỆT.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo lý nhân ái có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp này đã và đang được nhân dân ta phát huy từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và ngày 27/7 hằng năm đã trở thành ngày lễ tri ân của Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người có công với đất nước. Thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, Đoàn trường THPT Thanh Khê tổ chức lễ dâng hương tại Bia ghi tên liệt sĩ phường Thanh Khê Đông, Tượng đài Mẹ Nhu, viếng hương tại bia chiến tích Yên Khê.