Tiếp tục tham gia thi đấu giải TTHS môn bóng chuyền và Hội thao GDQP và AN năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy và trò trường THPT Thanh Khê tiếp tục tham gia thi đấu giải TTHS thành phố Đà Nẵng và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 – 2019

Tham gia thi đấu môn bóng chuyền

Tham gia thi đấu Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 – 2019