Cuộc thi việt dã thành phố Đà Nẵng năm 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy và trò trường THPT Thanh Khê tham gia giải Việt dã thành phố Đà Nẵng năm 2018 – 2019.

Tiếp tục tham gia tập luyện các môn để tham gia giải THHS thành phố Đà Nẵng năm 2018 – 2019