MV “Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào: Liên quân các lớp 11/1-11/3-11/5-11/7-11/9-11/11

Lượt xem:

Đọc bài viết

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào: Liên quân các lớp 11/1…

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào: Liên quân các lớp 11/1-11/3-11/5-11/7-11/9-11/11

Người đăng: Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017 vào Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017