THÔNG BÁO: HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (NĂM HỌC 2021-2022) TRƯỜNG THPT THANH KHÊ ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH KHÊ ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN TẠI LINK:

https://docs.google.com/forms/d/1HlarfTyw126ZJZglQfIz6gCHUWs9DZmTOuibY6fbB5A/edit
Thời gian nhập học trực tuyến: Từ ngày 11/7-18/7/2021. Sau khi hoàn thành nhập học trực tuyến, nhà trường sẽ thông báo cụ thể về lịch thu hồ sơ.