THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Thanh Khê năm học 2010-2021 đăng kí thông tin theo mẫu dưới đây để xác định nhập học. Thời hạn đăng kí từ ngày 8/8 đến 15/8/2020

Link đăng kí thông tin nhập học:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-g_Tl-IkvEvmlKtDmkAgrptYPfYgxUjj45KdBbmSi5Ch0Hg/viewform?usp=sf_link