Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Thanh Khê thông báo các khoản thu năm học 2018-2019 như sau:

I. Các khoản nộp:  

1. Học phí: 70.000đ/tháng/ HSÂÂ

(Học sinh có thể nộp học phí nhiều lần trong năm học).

2. Dịch vụ vệ sinh: 50.000 đ /năm học

3. Bảo hiểm y tế bắt buộc: 656.775 đ/15 tháng

(Riêng những đối tượng đã được cấp thẻ BHYT thì phải nộp bản photo thẻ BHYT cho phòng Kế toán).

4. Bảo hiểm tai nạn (tự nguyện): 100.000đ/HS/năm.

II. Ghi chú :

1. Những đối tượng được miễn, giảm học phí: Theo Nghị định 86/2015/NĐ – CP,  Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

a. Đối tượng miễn 100% học phí

1. Học sinh nằm trong diện hộ nghèo theo quy địnhÂÂ

2. Học sinh là con gia đình chính sách (con thương binh, liệt sĩ),ÂÂ

3. Học sinh là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

4. Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

5. Học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong LLVT nhân dân theo quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 87/2013/NĐ-CP

6. Học sinh đang được bảo trợ XH tại các cơ sở từ thiện: Làng hy vọng, Trung tâm BTXH

b. Đối tượng giảm 50% học phí

– Có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

– Học sinh nằm trong diện hộ cận nghèo theo quy định của UBND thành phốÂÂ

c. Hồ sơ miễn, giảm gồm                                                                                                                                                                            ÂÂ

c1. Đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo:

   – Đơn xin miễn giảm học phí (nhận tại trường);

   – Giấy xác nhận của UBND phường.

c2. Đối với diện con chính sách (thương binh, lệt sĩ) thì phải nộp bản photo (có công chứng) giấy chứng nhận con thương binh, con liệt sĩÂÂ

c3. Đối với học sinh thuộc diện có cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thì phải nộp bản photo (có công chứng) các giấy tờ liên quan để chứng minh.

c4. Đối với học sinh thuộc các diện còn lại cần phải nộp giấy tờ liên quan để chứng minh.

HIỆU TRƯỞNG