THĂM QUAN NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA

Lượt xem:

Đọc bài viết

THĂM QUAN NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA

_ Nhằm giáo dục cho các em học sinh về lịch sử của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương. Được sự cho phép và tạo điều kiện của BGH nhà trường. Ngày 1/12/2018, tổ Sử – Địa – CD trường THPT Thanh Khê đã tổ chức cho các em học sinh khối 11 thăm quan nhà trưng bày Hoàng Sa.