SINH HOẠT CỤM MÔN LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG THPT THANH KHÊ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn lịch sử tại các trường THPT. Theo kếhoạch của sở giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng, trường THPT Thanh Khê đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, với báo cáo chuyên đề: “Sử dụng các công cụ trong Microsofi Powerpoint và một số phần mềm để soạn giảng và tổ chức dạy học
môn Lịch Sử”. Thời gian tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2020.
Thành phần tham dự gồm có: Ông Nguyễn Viết Nghị, chuyên viên Sở GDĐT cùng các thầy cô giáo giảng dạy môn Lịch sử của các trường THPT (Cụm 2): Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thái phiên, Thanh Khê, Hòa Vang, Phạm Phú Thứ, Ông Ích Khiêm, Phan Thành Tài, THCS –THPT Nguyễn Khuyến, Cẩm Lệ, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Trãi, Liên Chiểu, Skyline, Quang trung, Quốc tế Việt – Sing.