Nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020-2021. Ngày 29/09/2020, Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm học cho hai bộ môn Lịch Sử và Địa Lí tại trường THPT Thanh Khê.