Ngoại khóa Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng năm học 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tổ Địa – Công dân đã tổ chức hoạt động ngoại khóa Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng để phổ biến, giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh. Hoạt động ngoại khóa được tổ chức với 2 nội dung: Thi vẽ tranh tuyên truyền với chủ đề “Hãy nói không với tham nhũng” và phần thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Phần thi vẽ tranh tuyên truyền được tổ chức vòng sơ loại vào ngày 22/10/2020. Vòng  thi chung kết vào giờ chào cờ ngày 26/10/2020 kết hợp với phần thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Hoạt động ngoại khóa diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và được học sinh tích cực hưởng ứng với những bức tranh đẹp, có tính tuyên truyền cao, chất lượng các bài thuyết trình cũng rất tốt. Ban tổ chức đã chấm và trao giải cho các lớp 10/1, 10/3, 10/8 và 10/10.