MV “Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào”: Liên quân các lớp 10/1-10/3-10/5-10/7-10/9-10/11

Lượt xem:

Đọc bài viết

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào": Liên quân các lớp 10/…

MV "Trường Thanh Khê – Khúc hát tự hào": Liên quân các lớp 10/1-10/3-10/5-10/7-10/9-10/11

Người đăng: Thanh Khê – Khúc hát tự hào 2017 vào Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017