Lễ Bế Giảng năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mùa hè _mùa nắng – mùa xa vắng.
Mùa phượng _ mùa thi _ mùa chia ly.
Kết thúc 1 năm học đặc biệt của ngành giáo dục. Chúc các em học sinh lớp 12 gặp nhiều may mắn.