Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động Công Đoàn năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng Công Đoàn Trường THPT Thanh Khê đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Liên Đoàn Lao Động TP Đà Nẵng và Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam!