Danh sách trung tuyển vào lớp 10 trường THPT Thanh Khê năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kì thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Thanh Khê có 172 học sinh đỗ nguyện vọng 1, 274 học sinh đỗ nguyện vọng 2

Danh sách chi tiết: