DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT THANH KHÊ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh đăng kí nhập học lớp 10 tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-g_Tl-IkvEvmlKtDmkAgrptYPfYgxUjj45KdBbmSi5Ch0Hg/viewform

Hạn cuối đăng kí nhập học đến 11 giờ 00 ngày 16/8/2020

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT THANH KHÊ