Đà Nẵng tăng cường quản lý học sinh chơi Pokemon Go

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi Pokemon Go.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không chơi trò chơi Pokemon Go ở cơ quan, đơn vị, trường học, khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm,…, không chơi gần hoặc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng, các khu vực cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng yêu cầu học sinh cam kết không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông, khi đang ở trường học...
Đà Nẵng yêu cầu học sinh cam kết không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông, khi đang ở trường học…

 

Ngành GD Đà Nẵng khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên không sử dụng tài khoản Email, Facebook, Zolo cá nhân để đăng ký và trao đổi thông tin; nghiêm cấm sử dụng địa chỉ thư điện tử của chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (đuôi@danang.gov.vn) để đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi này.

Đồng thời, lưu ý các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học, các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở các tác hại của trò chơi Pokemon Go (tác hại tổn thương về sức khỏe, rối loạn tâm thần, tác hại về kết quả học tập…).

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, phụ huynh học sinh để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ internet, điện thoại di động để chơi trò chơi Pokemon Go; phối hợp với công an địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát các dịch vụ internet xung quanh trường học, ký túc xá học sinh, sinh viên lôi kéo tham gia trò chơi Pokemon Go này.