Tổ sử đưa học sinh đi tham quan bảo tàng Đà Nẵng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động giáo dục di sản văn hóa tại di tích, Bảo tàng Đà Nẵng. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2020 – 2021 của trường THPT Thanh Khê Tổ Lịch Sử lập kế hoạch Tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Đà Nẵng năm học 2020 – 2021, với mục đích:
– Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về giá trị Lịch sử – Văn hóa đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng, từ đó định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phù hợp với đối tượng học sinh.
– Hình thành ở các em học sinh thói quen đến tham quan, học tập, vui chơi tại các điểm Bảo tàng và Di tích. Vào lúc 7 giờ 30, sáng thứ năm ngày 03/12/2020. Hơn 100 em học sinh của khối 11 đã có mặt tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng. Để tham quan trưng bày Bảo tang Đà Nẵng và xem phim tư liệu “ Trang đời huyền thoại về
mẹ Nguyễn Thị Thứ”